Veel gestelde vragen


Administratie

- Hoe zeg ik mijn contract op

Een opzegging dient minimaal 3 maanden voor einde van het contract plaats te vinden. U kunt uw contract opzeggen door een fax of brief te sturen met daarbij een kopie identiteitsbewijs van de contracthouder of een uittreksel van de Kamer van Koophandel.
 

- Kan ik mijn contactgegevens wijzigen

Hiervoor zult u contact met ons moeten opnemen.
 

- Kan ik mijn pakket/domein overdragen aan iemand anders

Uw pakket/domein overdragen is mogelijk. Kijk bij downloads om het juiste verhuisformulier te downloaden.
 

- Kan ik mijn pakket up- of downgraden?

U kunt bij ons kosteloos upgraden. Neem contact met ons op om de verdere afhandeling hiervan te regelen.
Een downgrade dient 3 maanden voor einde van het contract per post/fax/mail naar ons te zijn verzonden.
 

- Wat gebeurt er als ik teveel dataverkeer gebruik

Wij zullen dan het extra gebruikte verkeer aan het eind van de maand apart in rekening brengen. De kosten hiervoor bedragen €4,- (excl. 19% BTW) per 1 GB.

Domeinregistratie

- Kan ik meerdere domeinen koppelen aan mijn website

Er zit geen limiet aan het aantal domeinen voor een pakket. Indien u extra domein wilt bestellen dan kunt u dat hier doen.
 

- Mijn domein heeft een status Registrar-Lock

Een Registrar-Lock is bedoeld om een extra bescherming te bieden tegen het kapen van een domeinnaam. Doordat er een Registrar-Lock status aan een domein meegegeven wordt, kan deze niet verhuisd worden.

U dient dus voordat u het verzoek tot verhuizing indient de huidige hostingprovider te verzoeken deze Registrar-Lock te verwijderen.

E-mail / Webmail

- "Diskquota exceeded" bij het inloggen op de webmail

U bent door uw vrije webruimte heen. U kunt dit oplossen door het verwijderen van eventuele overbodige bestanden. Indien dit niet mogelijk is kunt u een upgrade aanvragen.
 

- Kan ik mijn e-mail op een andere locatie bekijken?

Dit is geen enkel probleem. U kunt uw e-mailaccount instellen op elke willekeurige computer, of als u bijvoorbeeld op reis bent, gebruikmaken van de webmail client. Deze is te benaderen via http://www.uwdomein.nl/webmail/ (vervang uwdomein.nl door uw eigen domeinnaam).
 

- Mailheaders van een e-mail tonen

Om e-mail problemen goed te kunnen onderzoeken dient u de mail headers mee te zenden. Hier staat beschreven hoe u deze gegevens kunt bekijken met Outlook Express.


Outlook Express:
1. Klik met uw rechtermuisknop op de e-mail en selecteer "eigenschappen".
2. Selecteer het tablad "details".
3. Hier is de header van de e-mail volledig zichtbaar.
 

- Outlook geeft 0x80042108 foutmelding 

Tijdens het ophalen van mijn e-mail krijg ik de foutcode 0x80042108. Wat kan hiervan de oorzaak zijn?

In dit geval kan het zijn dat Norton AntiVirus (of een andere virusscanner) het ophalen van de mail om een bepaalde reden blokkeert. U kunt eens proberen de virusscanner uit te schakelen, en te controleren of het probleem zich dan nog steeds voordoet. Is het probleem hiermee opgelost? Dan zit het probleem bij uw virusscanner.

U kunt ook meer informatie vinden op de website van Microsoft.
 

- Sommige e-mail komt met een kleine vertraging binnen

Indien u gebruik maakt van onze spamfilter dan is het mogelijk dat sommige e-mail met een vertraging binnenkomt. Dit is een anti-spam maatregel (technisch: Greylisting) die zeer effectief is.

Het greylisten werkt als volgt. De eerste keer dat iemand u een e-mail stuurt zal onze mailserver de versturende mailserver het volgende melden: "Probeer het later nog eens". Correct geinstalleerde mailservers zullen dit dan ook automatisch doen (meestal binnen 1 uur). Bij de volgende afleverpoging zal onze mailserver de email accepteren. De verzendende persoon zal bij een volgende e-mail uitgesloten worden van de Greylisting controle.

 

- Wat is een catch-all e-mailadres, en hoe werkt dit?

Bij een catch-all alias maakt het niets uit wat iemand voor het "apestaartje" plaatst, de e-mail zal altijd aankomen. Als iemand bijvoorbeeld een e-mail verzend naar test@uwdomein.nl en dit email account bestaat niet dan zal de e-mail alsnog aankomen.

Vroeger was het gebruik van een catch-alias handig, maar tegenwoordig is het ideaal voor spammers. Spammers hoeven immers geen exacte email adressen te weten; de mail komt altijd aan. Daarom adviseren wij het gebruik van een catch-all alias niet.
 

U kunt een catch-all aanmaken of verwijderen door in te loggen op uw Ensim beheer gedeelte en vervolgens naar "aliases" te gaan.
  

Ensim

-Overzicht schijfruimte en dataverkeer

Het overzicht van de door u gebruikte webruimte en dataverkeer kunt u zelf bekijken op uw Ensim beheerpanel. Deze is te vinden op http://www.uwdomein.nl/admin/.

FTP

- Gebruiker X kan bestanden in de website niet aanpassen

Als u een gebruiker aanmaakt, en deze FTP-toegang geeft, heeft deze alleen toegang tot zijn eigen gebruikersmap via de FTP. Het is niet mogelijk om deze gebruiker de volledige rechten te geven op de FTP.
 

- Ik kan bepaalde mappen/directory's niet verwijderen

Controleer of u uw FTP client zo heeft ingesteld dat ook verborgen bestanden worden weergegeven. Verborgen bestanden zijn bestanden die beginnen met een "." (bijvoorbeeld .htaccess). Een directory kan pas verwijderd worden als hij helemaal leeg is.

Raadpleeg uw documentatie van uw FTP programma om deze optie te activeren.
 

- Is FTP in combinatie met Frontpage mogelijk

Als de Frontpage-extensies worden ingeschakeld, wordt de FTP-toegang uitgeschakeld vanwege technische redenen. U zult uw website dus via Frontpage moeten uploaden, en dan bij methode kiezen voor "Frontpage of SharePoint services".

MySQL

- Ik kan niet inloggen op de MySQL server

Het standaard wachtwoord van de MySQL is gelijk aan de gebruikersnaam. U kunt dit wachtwoord aanpassen in uw Ensim Control Panel.
 

U kunt deze wijzigen door in te loggen op uw /admin beheer gedeelte en vervolgens naar "Services" te gaan in het linker menu. Als u nu op het "potloodje" klikt achter MySQL komt u bij de MySQL instellingen terecht.
 

- Welke gegevens heb ik nodig voor MySQL 

U zult eerst uw MySQL database moeten instellen. U kunt dit doen door in te loggen op uw Ensim beheer gedeelte (/admin), vervolgens gaat u naar "Services" en klikt u op het "potloodje" achter de MySQL service.

U dient een wachtwoord in te stellen en een database aan te maken.

Zodra u naar "List Databases" gaat ziet u de databases staan.

Om een verbinding tot stand te brengen dient u een verbinding te openen naar localhost(db host) met gebruikersnaam (user) en wachtwoord (password).

PHP

- Draait PHP op jullie servers in SafeMode

Omdat wij PHP draaien in een beschermde omgeving is het overbodig om de SafeMode optie aan te zetten.
 

- Wat zijn de standaard instellingen voor php

Om een zo veilig mogelijk hostingplatform te bieden hebben wij de volgende PHP instellingen:


register_globals = Off
allow_url_fopen = Off
 

Het is echter wel mogelijk om deze te wijzigen. U kunt dit doen door een email naar webhosting@trackbyte.nl te sturen.

Website

- Hoe kan ik meerdere websites op 1 pakket draaien

Indien u extra domeinen bij ons heeft geregistreerd en u wilt deze doorverwijzen naar een ander gedeelte van uw website dan kunt u dit doen door in de mainwebsite_html map een .htaccess bestand te plaatsen met de onderstaande code:
 

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} (www\.)?uwdomeinnaam.test$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/test/.*$
RewriteRule ^(.*)$ /test/$1


In bovenstaande voorbeeld laten wij uwdomeinnaam.test doorverwijzen naar een website in de /test directory. Het is zeer belangrijk dat u de code precies overneemt.


TrackByte kan verder geen support leveren op deze functionaliteit!

 

- Hoe kan ik mijn bezoekersstatistieken bekijken

Doordat het statistiekengedeelte in Ensim vrij beperkt is adviseren wij onze klanten gebruik te maken van bijvoorbeeld Google Analytics. Niet alleen is dit erg uitgebreid, maar in combinatie met de Google webmaster tools kunt u uw website ook optimaliseren voor zoekmachines.
 

TrackByte kan Google Analytics voor u implementeren. Neem contact met ons op voor meer informatie hierover.

 

- Ik heb shell toegang nodig voor bepaalde scripts

Wij bieden vanwege veiligheidsredenen geen shell-toegang aan.
 

- Ik krijg een Internal Server error (error 500)

Als de webserver een onbekend probleem tegenkomt zal deze een Internal Server error pagina terug geven. Wij kunnen u niet een kant en klaar antwoord op deze melding geven. Uit ervaring weten wij echter wel dat de twee volgende oorzaken vaak voorkomen:
Een PHP script dat de verkeerde rechten heeft. Een PHP script mag nooit hogere rechten hebben dan 775. Ook mag een PHP script niet in een directory worden uitgevoerd welke hogere rechten heeft dan 755.
 

Er zit een fout in het gebruikte perl/PHP script. In dit geval dient u contact op te nemen met de maker van de applicatie. 


- Ik zie een verouderde website op mijn website staan na het uploaden.

Er zijn twee mogelijke oorzaken. Het kan zijn dat uw oude website nog in de cache van uw computer opgeslagen is. Dit wordt gedaan om uw website in het vervolg sneller te laten zien op het scherm.

U kunt op Ctrl + F5 (Internet Explorer) of Ctrl + R (Mozilla Firefox) drukken om de pagina opnieuw van de server te laden.

Mocht dit het probleem niet verhelpen dan kunt u proberen om de website nogmaals te uploaden naar de /var/www/html/ directorie.
 

- Kan ik gebruik maken van mod_rewrite

Om de mod_rewrite functionaliteit te activeren dient u de volgende tekst in een .htaccess bestand te plaatsen:


Options +FollowSymlinks
RewriteEngine on
 

- Wat is het absolute pad voor mijn website

Sommige scripts vereisen dat u een absoluut pad opgeeft. Het absolute pad naar de html-map van uw website is /var/www/html.

 

- Welke rechten moet ik instellen voor bestanden

Het instellen van bestanden en directories op 755 rechten zal voldoende zijn (standaardrechten). Voor sommige scripts is het soms nodig om 777 rechten te hebben voor een bepaalde directorie, dit is geen enkel probleem zolang er maar geen PHP scripts in komen te staan.

Indien u de rechten te onveilig instelt (bijv. 777 rechten) dan is het mogelijk dat er Internal Server errors optreden.
 

- Kan ik cronjobs gebruiken

Ja, op aanvraag kunnen wij een cronjob voor u instellen.
 

Zijn niet al uw vragen beantwoord, of wilt u graag persoonlijke ondersteuning? Neem dan contact met ons op. Contact
TrackByte  |  info@trackbyte.nl